söndag 12 april 2009

Dagens Thåström-citat

För på avstjälpningscentralen
råder tystnad och full kontroll
På avstjälpningscentralen
spelar ingenting längre någon roll
Den nya tiden den kom ju så fort
Mitt liv fladdrar förbi på ett datakort

Ebba Grön – Mental istid (1979)

Inga kommentarer: